ทาซากิจัดงานสัมมนาเครื่องปรับอากาศและเยี่ยมชมโรงงาน (วันแรก)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทาซากิได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศและแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ทาซากิ รวมถึงพาเยี่ยมชมในส่วนของโรงงาน ทั้งฝ่ายการผลิต, การทดสอบและการประกอบในทุกๆ ขั้นตอน โดยงานนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดี จึงแบ่งการจัดงานเป็นสองวันและจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560