ต้อนรับหน่วยงานสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

หน่วยงานสำนักการศึกษาจากจังหวัดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศทาซากิในส่วนของโชว์รูม, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบและ Tasaki Training Center เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Featured Posts