ต้อนรับหน่วยงานสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

หน่วยงานสำนักการศึกษาจากจังหวัดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศทาซากิในส่วนของโชว์รูม, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบและ Tasaki Training Center เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags