งานสัมมนา "Drive Industry - Top Three to Smart Factory"

Drive Industry หนึ่งในงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมที่ทีมทาซากิเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม ซึ่งภายในงานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 และเพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะตลาดในอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรม Work Shop และการแสดงเทคโนโลยีรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags