ต้อนรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

ทาซากิต้อนรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศทาซากิอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของโรงงานและคุณภาพของสินค้า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags