บริษัท อัพสแตท อินเตอร์เนชั่นเเนล เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

ต้อนรับบริษัท อัพสเเตท อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยเยี่ยมชมด้วยกันทั้งหมด 3 โรงงาน ในส่วนของการผลิต, การประกอบ และห้องปฏิบัติการทดสอบรวมถึงคลังสินค้าและวัสดุ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags