บริษัทสตาร์ปริ๊นท์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

โดยเข้าเยี่ยมชมในส่วนของการผลิต, ส่วนออฟฟิศ, ห้องฟิตเนส, และ Training Center เพื่อศึกษาการจัดการพื้นที่ภายในหน่วยงานต่างๆ โดยใช้หลักลดการใช้ 7 Waste เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags