ต้อนรับตัวแทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

ช่างจากร้าน เอ็ม ดี อะไหล่แอร์บ้าน/ศรีอุดมแอร์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในส่วนของไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบ, ฝ่ายประกอบแอร์ใหญ่ และ Tasaki Training Center เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเครื่องปรับอากาศทาซากิ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags