ต้อนรับตัวแทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

ร้าน สมาร์ท คอล ตัวแทนจำหน่าย จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ ทาซากิ เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของโรงงานและคุณภาพของสินค้า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags