คณะสื่อมวลชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

คณะสื่อมวลชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและทำข่าวสถานประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา “อเมริกาเฟิร์ส (America First)” ซึ่งแนวทางคือการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ เน้นการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม อาทิ การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้า การลดบทบาทในการดำเนินอุตสาหกรรมของประเทศคู่ค้า การเปลี่ยน-ย้ายฐานผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทุกประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ด้าน ดร.สมยศ กีรติชีวนันท์ เปิดเผยว่า มาตรการสหรัฐฯที่เกิดขึ้น อาจยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ยังต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานพอสมควร แต่มาตรการนี้จะไม่ค่อยมีผลกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเท่าใดนัก เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีความต้องการในเครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่าง แต่ของไทยจะเป็นลักษณะแยกส่วนจึงไม่ค่อยเป็นผลให้ผู้ประกอบการต้องกังวล ซึ่งหากคู่แข่งอย่างจีนได้รับผลกระทบจริง ก็อาจเป็นผลดีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยอาจจะมีโอกาสในการทดแทนและขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ ได้มากขึ้น

Featured Posts
Recent Posts