กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เข้าศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรช่างซ่อมระบบทำความเย็นและปรับอากาศเรือจำนวน 20 นาย โดยมี นาวาเอก เสถียร มูลศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยคณะครูเเละเจ้าหน้าที่อีก 5 นาย รวมทั้งสิ้น 26 นายเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags