วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

Tasaki ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปรับอากาศและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องปรับอากาศ โดยได้ลงดูพื้นที่การทำงานต่างๆ ทั่วโรงงาน ทั้งฝ่ายประกอบแอร์ใหญ่, แผนกโลหะแผ่น, ห้องเทสปฏิบัติการ, Training Center รวมถึงห้องฟิตเนสและห้องซ้อมดนตรีอีกด้วย

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags