คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ กล่าวอวยพรพนักงาน Tasaki ส่งท้ายปี 2559

คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ กล่าวสรุปภาพรวมของบริษัทในปีนี้และชี้แจงนโยบายของบริษัทในปีหน้ารวมถึงกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน พร้อมกันนี้ คุณ ภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ได้มอบของขวัญประจำเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนธันวาคมอีกด้วย ถือเป็นอีกปีแห่งความทรงจำของทาซากิ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags