Tasaki ซ้อมดับเพลิงประจำปี (วันที่สอง)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงอพยหนีไฟ บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโรงโฟม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2559