ต้อนรับกลุ่มลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

กลุ่มลูกค้า OEM รายใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของสายการผลิต, ห้องทดสอบและ Experience Center ก่อนจะเข้าประชุมเพื่อพูดคุยเรื่อง Product Presentation รวมถึง Installation & Service เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags