บริษัท Dextra Manufacturing เข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัท Dextra Manufacturing Co., Ltd. เข้ามาเยี่ยมชมระบบ 5ส ของTasaki โดยหลังจากที่ได้พูดคุยกันเเล้ว ทางฝ่าย 5ส ก็ได้พาชมทั่วทุกพื้นที่ในโรงงาน เพื่อนำเสนอตัวอย่างและแนวทางในการจัดทำระบบ 5ส และพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags