สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ ต้อนรับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association) พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงานและ Tasaki Experience Center และร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags