คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้าชมโรงงานและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เนื่องในโครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

Featured Posts