Thailand Energy Saving Week 2016 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ภาพบรรยากาศ คณะผู้จัดซื้อจากงาน Thailand Energy Saving Week 2016 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

Featured Posts