6 สำนักเข้าเยี่ยมชมโรงงานและขอสัมภาษณ์ คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์

ภาพบรรยากาศ นักข่าวจาก 6 สำนักเข้าเยี่ยมชมโรงงานและขอสัมภาษณ์ คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการมองภาพรวมของตลาดเครื่องปรับอากาศและนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags