บริษัทในเครือบิทไว้ส์กรุ๊ป เป็นองค์กรต้นแบบโครงการวัดสร้างสุข "CSR โลกแห่งสัปปายะ"

พนักงานเข้าร่วมจำนวน 63 คน ไปสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยระบบ 5ส ที่วัดไตรมิตรนพคุณ(เป็นวัดที่ 2) ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเป็นการนำความรู้ 5ส ไปเผยแพร่แก่ชุมชน และถวายความรู้ 5ส แก่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสร้างอย่างที่ว่า

วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ และในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วยจำนวน 12 คน

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags