บริษัทในเครือบิทไว้ส์กรุ๊ป เป็นองค์กรต้นแบบโครงการวัดสร้างสุข "CSR โลกแห่งสัปปายะ"

พนักงานเข้าร่วมจำนวน 63 คน ไปสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยระบบ 5ส ที่วัดไตรมิตรนพคุณ(เป็นวัดที่ 2) ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเป็นการนำความรู้ 5ส ไปเผยแพร่แก่ชุมชน และถวายความรู้ 5ส แก่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสร้างอย่างที่ว่า

วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ และในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วยจำนวน 12 คน

Featured Posts