เปิดโรงงานโชว์ระบบการผลิตแบบ LEAN!

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 9:00-12.00น. ทาซากิเปิดให้ชมโรงงานผลิตคอยล์ในเครือ bitwise group เพื่อโชว์ระบบการผลิตที่ใช้กำลังคนน้อยกว่าและได้ผลผลิตที่มากกว่า (ระบบlean)

ผู้เยี่ยมชมมีทั้งหมดได้แก่

1. อาจารย์จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2. บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด

3. บริษัท เดอะคลาสสิค แชร์ส จำกัด

4. บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่จำกัด

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags