มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาเยี่ยมชมโรงงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags