มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาเยี่ยมชมโรงงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

Featured Posts