วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมโรงงาน Tasaki

18-19 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki [บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด]

Featured Posts