ยินดีต้อนรับ " นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ " นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย " จำนวน 20 ท่านเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศTasaki และช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการFeatured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags