ยินดีต้อนรับหจก.ชัยภูมิเซอร์วิสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ " หจก.ชัยภูมิเซอร์วิส " จำนวน 50 ท่าน เข้ารับฟังการอบรม ERROR CODE ในเครื่องปรับอากาศและHybrid Solar Air Conditioner ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ
Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags