เชิงพาณิชย์

วีอาร์เอฟ
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์
แอร์คูลแพคเกจ
เครื่องที่รวมเครื่องภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน
เครื่องปรับอากาศตู้คอนโทรล
เครื่องที่จะทำให้เครื่องจักรคุณทำงานได้แม้อากาศร้อน
ADV
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแนวตั้ง
ADM
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแนวนอน
Chiller
เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับการปรับอากาศ
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่นสุดยอดประหยัดพลังงาน
Double Skin AHU
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้วยผนังสองชั้น
Duct Type
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม
Show More