News | ข่าว

February 6, 2018

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน และเรียนรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ...

January 29, 2018

วันที่ 27 มกราคม 2561 ต้อนรับช่างแอร์และผู้แทนจำหน่ายจากภาคตะวันออกรับการเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 50 คน มีทั้งผู้แทนจำหน่ายและช่างแอร์จำนวนมากที่ให้ความสนใจในวันนี้ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดโครงการ วีดีโอนำเสนอองค์กร  นำเสนอผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ ของแผนกการ...

November 18, 2017

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทาซากิจัดงานสัมมนาช่างแอร์ภาคเหนือ ในโครงการ ‘ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ’ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ร่วมงานเกินกว่า 120 คน ซึ่งมีทั้งช่างแอร์และดีลเลอร์ที่ให้ความสนใจในโครงการนี้

            ช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดโครงการ...

November 18, 2017


ทาซากิร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยกองทัพเรือเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย (การหารือทวิภาคี พิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ AMNEX การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ ๑๑ การสวนสนามทางเรือนาน...

November 9, 2017

ทีมช่างแอร์บริษัทแอร์โก้ โปรเทค จำกัด จำนวน 12 คน ได้เข้าฟังบรรยายเรื่องเทคนิก หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ  และประสิทธิผลในการทำงานมากที่สุด รวมทั้งเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของ Workshop Floor ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์...

October 27, 2017

จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม Tasaki Mascot Contest ที่กินระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมไปกว่า 2 เดือน ในส่วนของการเผยแพร่กระจายข่าวประชาสัมพันธ์นั้นมีทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นไซต์ Contestwar, MThai, True ปลูกปัญญา และในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีติดป้ายประก...

October 18, 2017

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 ณ งานประชุมผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ฝ่ายพัสดุและจัด...

October 12, 2017

วันที่ 12 กันยายน 2560 3 กลุ่มบริษัทอินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง และ บริษัทเอ็มซีเมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) เข้าเข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ณ ศึกษาดูงาน รวมไปถึงเข้ารับการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซาก...

October 6, 2017


     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ทาซากิจัดกิจกรรมตีกอล์ฟกับลูกค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมแจกน้ำดื่ม อาหารว่าง พร้อมของที่ระลึกและสมนาคุณมากมาย เช่น พาวเวอร์แบงค์ โพสต์อิท ร่ม ภายในสนามกอล์ฟ Green Valley Country Club จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนว...

October 5, 2017

วันที่ 5 กันยายน 2560 3 กลุ่มบริษัทจากบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด, บริษัท ไทยวา จำกัด มหาชนและบริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด เข้าเข้าเยี่ยมชมระบบ 5ส ณ ศึกษาดูงานเพื่อลงแข่งขัน Thailand 5S Award 2017 โดยคณะกรรมการ 5ส ของทาซากิ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนะแนวทางการตรวจประเ...