News | ข่าว

April 7, 2020

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วบริเวณออฟฟิศสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสบายใจให้กับพนักงานของ

บริษัทฯ ซึ่งดำเนินกา...

March 20, 2020

วันที่20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้จัดอบรมสัมมนาความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายในหัวข้อ

Tasaki Knowledge &Training ” ณ Teak Garden Spa Resort จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั...

March 18, 2020

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ " หจก.พรดิเรก แอร์ " จำนวน 43 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter ในเครื่องปรับอากาศ วิทยากรของทางบริษัทได้ให้ความรู้ในเรื่องระบบการทำงานของ แอร์ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้ง...

March 12, 2020

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ "บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด" จำนวน 38 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter

สำหรับเครื่องปรับอากาศในหัวข้อ ระบบการทำงานของ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของ...

March 11, 2020

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทาซากิยินดีต้อนรับ " หจก.แหลมฉบังแอร์ แอนด์ อิเล็กทริค "

จำนวน 64 ท่าน เข้ารับฟังการอบรม ERROR CODE ในเครื่องปรับอากาศ ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ข...

February 20, 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ” ให้แก่ดิวเลอร์ จำนวน 15 ท่าน  ที่มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ภายในกิจกรรมยังมีการเทรนนิ่งเรื่องการเชื่อมคอย...

February 16, 2020

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้ร่วมสนับสนุนแจกน้ำดื่มจำนวน 3000 ขวด ภายในงานวิ่ง  Valentine's RUN 2020  ณ กรมพัฒนาที่1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์ การวิ่งในครั้งนี้ เพื่อบริจาคซื้อเครื่องมือเเพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชบุรี และเป็นก...

February 15, 2020

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้สนับสนุนกิจกรรมอบรม สัมมนา “ การสอนล้างแอร์ ตรวจเช็คอาการ เซอร์วิสเบื้องต้นของช่างแอร์ ” ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบั...

February 13, 2020

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ทาซากิยินดีต้อนรับ "บริษัทเอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด" เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรั...

February 13, 2020

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ทาซากิยินดีต้อนรับนักศึกษา " วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา" เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki  โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภ...

Please reload

Featured Posts

ทาซากิ ช่างแอร์ดี ดีต่อใจ กับงานสัมมนาช่างแอร์ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

July 21, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts โพสต์ล่าสุด