top of page

ตู้ตั้งพื้น

          ในพื้นที่ๆ มีความจำเป็นในการส่งลมไปไกลๆ เพื่อให้ทั่วถึงทั้งห้องขอแนะนำให้รู้จักกับรุ่นตู้ตั้งพื้น ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งลมได้ไกลและแรง

bottom of page