ตู้ตั้งพื้น

          ในพื้นที่ๆ มีความจำเป็นในการส่งลมไปไกลๆ เพื่อให้ทั่วถึงทั้งห้อง ขอแนะนำให้รู้จักกับรุ่นตู้ตั้งพื้น ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งลมได้ไกลและแรง

FFS Series

73FFST-B-AD1.png

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

77 FFS-C-AD2.png

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

73 FFS-AF1.png

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

77 FFS-I-AF1.png

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE