ตู้ตั้งพื้น

ในพื้นที่ๆ มีความจำเป็นในการส่งลมไปไกลๆ เพื่อให้ทั่วถึงทั้งห้อง ขอแนะนำให้รู้จักกับรุ่นตู้ตั้งพื้น ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งลมได้ไกลและแรง

FFS- C 45-300 BTU/hr

FFS Series

45-62k BTU/hr

150-200k BTU/hr

250-300k BTU/hr

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE