ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ภาคตะวันตก

ร้านปัญญาทรัพย์การไฟฟ้า

ประจวบคีรีขันธ์

26 หมู่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทร : 080-978-2468 , 088-874-6465

ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น 1998

นครปฐม

4 หมู่ที่13 ต.บางระกำ อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

โทร : 084-414-5182

ดี อินเตอร์คูล

ราชบุรี

150/2 หมู่ที่13 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทร : 081-595-1471

วิบูลย์ แอร์

ประจวบคีรีขันธ์

56/20 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร : 032-515-732 , 081-857-8526

แฟ็กซ์ : 032-530-304

อีเมลล์ : viboonair@hotmail.com

บริษัท ศรีสยาม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สมุทรสาคร

207/27 หมู่ที่12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระบุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร : 02-812-8702-3

แฟ็กซ์ : 02-812-9318

บริษัท วังทองยนต์ตระการ จำกัด

สมุทรสงคราม

555/162 หมู่ที่1 ต.บางแก้ว  อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร : 089-837-3025

อีเมลล์ : bigboom_it@hotmail.com

บริษัท ไพโอเนียร์เอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

นครปฐม

112 หมู่ที่1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา  อ.สามพราม  จังหวัดนครปฐม 73110

โทร : 034-326-101

แฟ็กซ์ : 034-326-102

บริษัท พรเพชรแอร์ จำกัด

สมุทรสาคร

1600/68-69 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : 034-836-699

แฟ็กซ์ : 034-836-324

อีเมลล์ : ppa_accout@htmail.com

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

นครปฐม

132/2 หมู่ที่9 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทร : 034-291-6413 , 089-812-2259

แฟ็กซ์ : 034-291-640

อีเมลล์ : Sudthidak@bsgglass.com

ร้าน เอส แอนด์ ที แอร์

นครปฐม

24/5 หมู่ที่2  ต.บางแก้ว  อ.นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

โทร : 0-3429-6035 , 084-414-5182 , 084-664-9138

อีเมลล์ : nongjane99@hotmail.com

 

บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จำกัด

ราชบุรี

174/13  หมู่ที่ 5  ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 70140
โทร : 032-281-282 
แฟ็กซ์ : 032-281-282 
อีเมลล์ : ppy.enterprise57@gmail.com 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินเซลส์แอนด์ เซอร์วิส

ราชบุรี

100 หมู่ที่3 ต.สร้อยฟ้า อ.โพรธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120

โทร : 081- 571-1253

แฟ็กซ์ : 03-224-6050

อีเมลล์ : nimkanga@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพชรดำเนินเซลส์ แอนด์เซอร์วิส

เพชรบุรี

109/35 หมู่ที่2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร : 032-246-050 , 081-619-6803

แฟ็กซ์ : 032-256-050  

อีเมลล์ : kovit2511@gmail.com

บริษัท ชาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง​ จำกัด

ราชบุรี

46-46/1-2 ม.6 ถ.เลียบเมืองบ้านโป่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

Tel : 0-3222-2143, 089-614-4595

Fax : 0-3222-2144

คลีนิกเครื่องเย็น

เพชรบุรี

34 หมู่ที่4 ถ.พระทรง  ต.ท่าราบ  อ.เมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร : 032-415-390, 032-428-800 , 086-604-6800

แฟ็กซ์ : 032-415-873

อีเมลล์ : coolingclinic@yahoo.co.th

Please reload