ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หจก.แฮปปี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556

ขอนแก่น

328  หมู่1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  40130
โทร : 09 7317 3865

หจก. ต.เซอร์วิสแอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เซอร์วิสแอร์

ขอนแก่น

452/6  หมู่2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 08 9619 7403

หจก.ป การไฟฟ้า 2999.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป การไฟฟ้า 2999

ชัยภูมิ

406/21 หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โทร : 08 8135 5599, 08 1308 3495

บริษัท คอนทินิว ริช จำกัด.png

บริษัท คอนทินิว ริช จำกัด

นครราชสีมา

179 20 ถนนพันธ์สายเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4400 3257

บจก. ซี.เอ็น.แอล.เซอร์วิส แอนด์เอ็จิเนียริ่ง (ร้านพัฒนาแอร์).png

บจก. ซี.เอ็น.แอล.เซอร์วิส แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง (พัฒนาแอร์)

นครราชสีมา

หมู่ที่ 1 บ้านเลขที่213 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทร : 06 3969 5465

บจก.โฮมแอร์พลัส.png

บริษัท โฮมแอร์พลัส จำกัด

นครราชสีมา

553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4424 3854

หจก.ที เค แอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค แอร์

บุรีรัมย์

425 หมู่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร : 08 1660 8851

บริษัท​ เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง​ แอนด์​ ดีเวลลอปเมนท์​ จำกัด(สำนักงานใหญ่)​.png

บริษัท​ เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง​ แอนด์​ ดีเวลลอปเมนท์​ จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

บุรีรัมย์

ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทร : 08 1977 1956

ร้านดอกเตอร์แอร์.png

ร้านดอกเตอร์แอร์

มหาสารคาม

178 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร : 06 5879 4163

หจก.เจทีการไฟฟ้า.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทีการไฟฟ้า

ยโสธร

96 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทร : 08 0474 4999

หจก.ทองเครื่องเย็น.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเครื่องเย็น

ศรีสะเกษ

166 ถนนสินประดิษฐ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร : 08 337 44764

หจก.ภูรินทร์แอร์บ้าน เครื่องทำความเย็น หนองคาย.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูรินทร์แอร์บ้าน เครื่องทำความเย็น หนองคาย

หนองคาย

194/7-8 หมู่10 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร : 09 4524 1988

หจก.หนองคายแอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายแอร์

หนองคาย

129/29-30 หมู่ที่3 ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร : 08 9840 5150

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป (1992).png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป (1992)

อุดรธานี

186/3 หมู่ 14, 22 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร : 0 4224 0597

หจก.นิวเทคนิคสุรินทร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคนิคสุรินทร์

สุรินทร์

819 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร : 09 3325 3400

บจก.ธนาวัฒน์มอเตอร์.png

บริษัท ธนาวัฒน์มอเตอร์ จำกัด

ร้อยเอ็ด

118/1 หมู่3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร : 0 4351 8998

บุญศิริเมืองเลย.JPG

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริ เมืองเลย

เลย

51/1 ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดปอง อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000
โทร : 0 4283 3830

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชเอ็นจิเนียริ่ง

บุรีรัมย์

48 หมู่ที่1 ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

โทร : 0-2738-3419,  081-818-2627

แฟ็กซ์ : 0-2738-3419

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญเทรดดิ้ง

ชัยภูมิ

349/6 ถนนบูรพา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร : 04-481-7873 , 081-265-5060

แฟ็กซ์ : 04-481-7037

อีเมลล์ : tt_chaiyaphum@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ร้านเสียงทองสอง

ขอนแก่น

527/62 หมู่ที่10  ต.หนองโก  อ.กระนวน  จังหวัดขอนแก่น 40170

โทร : 043-251-454 , 080-669-6897

  แผนที่คลิก  

ร้านณัฐพาณิชย์

เลย

459 หมู่ที่2  ต.นาอาน  อ.เมืองเลย  จังหวัดเลย 42000

โทร : 04-281-1656 , 081-965-2535

  แผนที่คลิก  

บริษัท อุดรรุ่งกิจแอร์แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุดรธานี

87/119  ถ.เลี่ยงเมืองเมืองหนองคาย-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร : 0-4211-8561

  แผนที่คลิก  

บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

มุกดาหาร

73/3  ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทร : 0-4261-3896

แฟ็กซ์ : 0-4261-4211

  แผนที่คลิก  

บริษัท จีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หนองคาย

78 หมู่ที่1  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 43110

โทร : 0-4208-3311

แฟ็กซ์ : 0-4208-3311

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ​เค เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง

ยโสธร

491/4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทร : 0-4572-4588

แฟ็กซ์ : 0-4572-4589

อีเมลล์ : nattaphol_kn@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.airyasothon.com

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นการไฟฟ้า (1998)

ขอนแก่น

1/6 ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 043-223-043

แฟ็กซ์ : 043-322-376

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอล พี เอ็นจีเนียริ่ง

ขอนแก่น

999/5-7 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 085-011-2152

อีเมลล์ : dlp_engineering@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท เดอะลีดเดอร์ ไฮ-เทค จำกัด

นครพนม

512-514 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร : 042-514-051-3 

โทรสาร : 042-520-658

อีเมลล์ : leadernkp@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นครราชสีมา

6/3 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-242-876 , 081-725-7245

แฟ็กซ์ : 044-242-783  

อีเมลล์ : koratinterair@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท บุรีรัมย์ศิริพานิช จำกัด

บุรีรัมย์

159/10 ถ.ธานี   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร : 044-614-446-7

แฟ็กซ์ : 044-611-091
อีเมลล์ : jureerat_1206@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮมแอร์ เซอร์วิส

ศรีสะเกษ

84/32 หมู่ที่10 ถ.ทองมาก ต.โพธ์ อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทร : 045-633-133

แฟ็กซ์ : 045-633-233

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เซอร์วิส

อุบลราชธานี

254   ถ.พิชิตรังสรรค์  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร : 045-265-429 , 081-266-4938

แฟ็กซ์ :045-265-428

อีเมลล์ : jv_air@yahoo.co.th

  แผนที่คลิก  

บริษัท อุลตร้า เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด

ชัยภูมิ

172/18  ถ.ศึกษา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทร : 044-816-355 

แฟ็กซ์ : 044-816-356
อีเมลล์ : ultranetcom@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัส คูลลิ่ง

ชัยภูมิ

335/4 หมู่ที่12 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทร : 044-851-319 , 081-072-3475

แฟ็กซ์ : 044-840-849 

อีเมลล์ : aetk@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง

ขอนแก่น

291 หมู่ที่5  ต.โนนท่อน  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 043-343-907 , 081-872-9603

แฟ็กซ์ : 043-320-714  

อีเมลล์ : piansak.dlp@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

นพรัตน์ แอร์ อิเลคทริค

กาฬสินธุ์

36/3-4 ถ.พรรณา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร : 043-812-654

แฟ็กซ์ : 043-812-484

อีเมลล์ : nopparatairathome@hotmail.com ,  nopparat_air@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ไพศาลเซอร์วิส

มุกดาหาร

73/1-2  พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทร : 042-613-896

แฟ็กซ์ : 042-614-211

  แผนที่คลิก  

 

บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จำกัด

อุดรธานี

24/3 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร : 042-244-695-8 , 08-1919-3093

แฟ็กซ์ : 042-223-805 

อีเมลล์ : sorsasi_s@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสถิตย์สกลนคร

สกลนคร

1301/5-6 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร : 042-713-262
อีเมลล์ : kittanut_nano@hotmail.co.th

  แผนที่คลิก  

ร้าน เอ็ม แอนด์ พี แอร์เซอร์วิส

หนองคาย

1227/3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

โทร : 042-420-269 , 084-402-9555 

แฟ็กซ์ : 042-420-445

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทคนิค

หนองคาย

303-305 หมู่ที่ 4  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

จังหวัดหนองคาย 43000

โทร : 042-412-516

แฟ็กซ์ : 042-422-736

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

นครพนม

252 ถ.บำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร : 042-516-370

  แผนที่คลิก  

ร้านศรชัย เซอร์วิส

อุดรธานี

298 หมู่7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150

โทร : 042-278-162 , 086-478-4501

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ

มหาสารคาม

1057 หมู่1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

โทร : 02-933-6184-5 , 081-338-1440

แฟ็กซ์ : 02-933-6186

อีเมลล์ : concare_ltd@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

Please reload