top of page

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หจก.แฮปปี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2556

ขอนแก่น

328  หมู่1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  40130
โทร : 09 7317 3865

หจก. ต.เซอร์วิสแอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เซอร์วิสแอร์

ขอนแก่น

452/6  หมู่2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 08 9619 7403

หจก.ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอล พี เอ็นจีเนียริ่ง

ขอนแก่น

291 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 0 4347 0530, 09 0353 3099

ป การไฟฟ้า.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป การไฟฟ้า 2999

ชัยภูมิ

406/21 หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร : 08 8135 5599, 08 1308 3495

จัตุรัสคูลลิ่ง.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัตุรัส คูลลิ่ง

ชัยภูมิ

335/4 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร : 0 4485 1319, 08 1072 3475

บริษัท คอนทินิว ริช จำกัด.png

บริษัท คอนทินิว ริช จำกัด

นครราชสีมา

179 20 ถนนพันธ์สายเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4400 3257

บจก. ซี.เอ็น.แอล.เซอร์วิส แอนด์เอ็จิเนียริ่ง (ร้านพัฒนาแอร์).png

บจก. ซี.เอ็น.แอล.เซอร์วิส แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง (พัฒนาแอร์)

นครราชสีมา

หมู่ที่ 1 บ้านเลขที่213 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทร : 06 3969 5465

บ.โคราชอินเตอร์แอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด.jpg

บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นครราชสีมา

6/3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4424 2876, 0 4424 2877, 08 1390 3812

บจก.โฮมแอร์พลัส.png

บริษัท โฮมแอร์พลัส จำกัด

นครราชสีมา

553/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4424 3854

หจก.ที เค แอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค แอร์

บุรีรัมย์

425 หมู่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร : 08 1660 8851

tasaki.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราช เอ็นจิเนียริ่ง

บุรีรัมย์

48 หมู่ที่1 ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทร : 0 2738 3419,  08 1818 2627

บริษัท​ เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง​ แอนด์​ ดีเวลลอปเมนท์​ จำกัด(สำนักงานใหญ่)​.png

บริษัท​ เคแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง​ แอนด์​ ดีเวลลอปเมนท์​ จำกัด (สำนักงานใหญ่)​

บุรีรัมย์

เลขที่ 374/3 หมู่ที่ 10 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทร : 08 1977 1956

ร้านดอกเตอร์แอร์.png

ร้านดอกเตอร์แอร์

มหาสารคาม

178 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร : 06 5879 4163

หจก.เจทีการไฟฟ้า.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทีการไฟฟ้า

ยโสธร

96 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทร : 08 0474 4999

หจก.ทองเครื่องเย็น.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเครื่องเย็น

ศรีสะเกษ

166 ถนนสินประดิษฐ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร : 08 337 44764

ธงชัยโฮมแอร์เซอร์วิส.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโฮมแอร์ เซอร์วิส

ศรีสะเกษ

84/32 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร : 0 4563 3133

หจก.ภูรินทร์แอร์บ้าน เครื่องทำความเย็น หนองคาย.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูรินทร์แอร์บ้าน เครื่องทำความเย็น หนองคาย

หนองคาย

194/7-8 หมู่10 ถนนหนองคาย-โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43000
โทร : 09 4524 1988

หจก.หนองคายแอร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายแอร์

หนองคาย

129/29-30 หมู่ที่3 ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร : 08 9840 5150

หจก.เอส.เอ็ม.ซีกรุ๊ป 1992.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป (1992)

อุดรธานี

186/3 หมู่ 14, 22 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร : 0 4224 0597

ศรชัยเซอร์วิส.jpg

ร้านศรชัย เซอร์วิส

อุดรธานี

เลขที่ 298 หมู่ 7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทร : 0 4227 8162, 08 6478 4501

อุดรรุ่งกิจแอร์แคร์.jpg

บริษัท อุดรรุ่งกิจแอร์แคร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

อุดรธานี

87/119 ถนนเลี่ยงเมือง เมืองหนองคาย-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร : 0 4211 8561

หจก.นิวเทคนิคสุรินทร์.png

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคนิคสุรินทร์

สุรินทร์

819 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร : 09 3325 3400

ไพศาลเซอร์วิส.jpg

บริษัท ไพศาลแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

มุกดาหาร

73/3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร : 0 4261 3896

หจก.เจ.วี.เซอร์วิส.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เซอร์วิส

อุบลราชธานี

254 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร : 04 5265 4289, 08 1470 0436

หจก.บุญล้อมเทคนิค.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

นครพนม

เลขที่ 252 ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร : 0 4251 6370

bottom of page