ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ   
ภาคเหนือ

บริษัท ลำปางไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ลำปาง

236 หมู่ที่4 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52100

  แผนที่คลิก  

บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลำพูน

86 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทร : 053-562-918

แฟ็กซ์ : 053-562-917

อีเมลล์ : pa.air.lamphun01@gmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

สุโขทัย

92/19 หมู่ที่ 9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร : 0-5562-1477

แฟ็กซ์ : 0-5562-1488

  แผนที่คลิก  

บริษัท คอมพาส เอ็นจิเนียริ่ง 53 จำกัด

พิษณุโลก

 8/25 หมู่ที่ 5 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

  แผนที่คลิก  

บริษัท กาญจนพฤกษ์ โซลูชั่น จำกัด

กำแพงเพชร

22/1 หมู่ที่ 3  ต.ถ้ำกระต่ายทอง  อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

โทร : 05-571-2788,  088-282-6901

แฟ็กซ์ : 05-576-1804

  แผนที่คลิก  

เอส พี อิเลคทรอนิค

เชียงราย

429/5 หมู่ที่ 5  ถ.พหลโยธิน  ต.ริมกก  อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทร : 05-375-0048 ,  05-316-5655

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยแอร์ 1992

นครสวรรค์

23/1  ถ.อรรถกวี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร : 05-621-467,  081-887-9474

แฟ็กซ์ : 05-631-4244

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านเชียงโยธา

เชียงราย

236 หมู่ที่17  ต.สันกลาง  อ.พาน  จังหวัดเชียงราย 57120

โทร : 05-3701558

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา เทรด

เชียงใหม่

131 หมู่ที่ 3  ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ โฮม ดีไซน์

แพร่

204/1 หมู่ที่2  ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทร : 05-452-1555,  05-453-4667

อีเมลล์ : phraehomedesign@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย แอร์คอน

เชียงราย

66/4 หมู่ที่2  ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีดีไซน์

เชียงราย

376 หมู่ที่1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทร : 05-372-7251,  081-816-7432

อีเมลล์ : jaidee_kainoi@gmail.com

  แผนที่คลิก  

เจริญรุ่งเรืองการไฟฟ้า

อุทัยธานี

534/1 หมู่ที่3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร : 05-657-1699

  แผนที่คลิก  

​ยุทธชัย เซลส์แอนด์เซอร์วิส

อุทัยธานี

26/2  ถ.ศรีอุทัย ต.ศรีอุทัย อ.เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

  แผนที่คลิก  

​ร้านวุธแอร์

พิจิตร

32 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

โทร : 056-623-123

แฟ็กซ์ : 056-623-123

อีเมลล์ : wutair@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก อาร์ พี เซอร์วิส

พิษณุโลก

99/26-27 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร : 0-5530-3675 

แฟ็กซ์ : 0-5521-0215
อีเมลล์ : suteeati@gmail.com

  แผนที่คลิก  

​บริษัท ไทยพาณิชวีดิโอ จำกัด

อุตรดิตถ์

1/94-97, 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร : 0-5544-2166-8

แฟ็กซ์ : 0-5541-2662          

เว็ปไซต์ : www.thaimart.co.th

  แผนที่คลิก  

ร้านชาญชัยการไฟฟ้า

อุทัยธานี

133 ถ.ท่าช้าง อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร : 056-511-378 083-952-9959

แฟ็กซ์ : 056-511-378  
อีเมลล์ : bird_soi@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

​ร้าน ต.ธนวัฒน์ แอร์

นครสวรรค์

1048/30 หมู่ที่10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร : 0-5688-2066

แฟ็กซ์ : 0-5633-4040          

อีเมลล์ : t_tanawat_air@hotmail.com

  แผนที่คลิก   

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด

เชียงใหม่

126 หมู่ที่3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร : 0-5324-0399

แฟ็กซ์ : 0-5324-0399        

อีเมลล์ : himhim17@hotmail.com 

  แผนที่คลิก  

บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด

เชียงราย

284/5 ถ.สุขสถิตย์ ต.เวียง อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย 57000

โทร: 0-5371-1247

แฟ็กซ์ : 0-5374-4730        

อีเมลล์ : thailand_tv@hotmail.com 

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริ เมืองเลย

เลย

51/1 ถ.เสริฐศรี ต.กุดปอง อ.เมือง  จังหวัดเลย 42000

โทร : 0-4283-3830, 0-4286-1065

แฟ็กซ์ : 0-4283-3835        

อีเมลล์ : boonsiri50@windowslive.com 

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณ เอ็นจิเนียริ่ง

เพชรบูรณ์

9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทร : 056-721-147-8 , 081-887-0522

แฟ็กซ์ : 056-711-069  

อีเมลล์ : npke_home@yahoo.com

  แผนที่คลิก  

​บริษัท ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ตาก

3/31 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จังหวัดตาก 63000

โทร : 055-512-228, 055-515-131, 081-887-8905

แฟ็กซ์ : 055-515-132  

อีเมลล์ : bepe888@yahoo.com

  แผนที่คลิก  

ร้านโฮมเซอร์วิส

พิษณุโลก

415/3-4 หมู่ที่5 ถ.เอกาทศรฐ ต.หัวรอ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร : 055-322-686 , 081-605-0011

แฟ็กซ์ : 055-280-969  

อีเมลล์ : niti_homeservice@hotmail.com 

  แผนที่คลิก  

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์ซิตี้

พิษณุโลก

564/16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร : 055-212-677-8 , 081-888-3611

แฟ็กซ์ : 055-212-677-8  

อีเมลล์ : aircitycenter@gmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด

สุโขทัย

92/19 หมู่ที่9  ต.ปากแคว อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทร : 055-621-477 , 081-688-0701

แฟ็กซ์ : 055-621-488  

อีเมลล์ : virojb.sv@gmail.com

  แผนที่คลิก  

​บริษัท เจ.เอ็ม ควอลลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ลำปาง

103/3 หมู่ที่4 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทร : 054-336-080 , 081-993-4627

แฟ็กซ์ : 054-250-371 

อีเมลล์ : manobjm@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตพาณิชย์

ลำปาง

169 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร : 054-225-884 , 086-430-4146

แฟ็กซ์ : 054-219-026  

อีเมลล์ : cc.vichit@hotmail.com / rapee_vichit@windowslive.com

  แผนที่คลิก  

ร้านใต้ฟ้า 2004

แพร่

4/10 ถ.เหมืองหิต ซอย 1 ต.ในเวียง อ.เมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทร 054-511-894 , 073-616-422 , 081-898-6580

อีเมลล์ : piroon_43@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

​บริษัท มีสกุลน่าน จำกัด

น่าน

423 หมู่ที่3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทร : 054-752-159 , 081-993-2298

แฟ็กซ์ : 054-752-614 

อีเมลล์ : meesakul_heavy@hotmail.com

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทรัพย์ สมบูรณ์

เชียงใหม่

316/1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร : 053-128-476, 053-128-477 

อีเมลล์ : saraann2003_02@hotmail.com 

  แผนที่คลิก  

บริษัท วี.เจ.อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เชียงใหม่

161 หมู่ที่3 ต.สันทราย อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทร : 053-350-600

แฟ็กซ์ : 053-350-639  081-783-3380

อีเมลล์ : vj161inter@gmail.com 

  แผนที่คลิก  

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาวงศ์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง

พะเยา

70 ถ.ราชวงศ์ ต.เวียง อ.เมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร : 054-432-111

แฟ็กซ์ : 054-482-446

อีเมลล์ : suriyo.lee@gmail.com

  แผนที่คลิก  

บริษัท เชียงใหม่แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เชียงใหม่

189/17 หมู่ที่8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทร : 053-129-320 , 089-757-1706 

แฟ็กซ์ : 053-129-321

  แผนที่คลิก  

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เชียงราย

99/13 หมู่ที่13  ต.สันทราย อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย 57000

โทร : 053-711-040 , 095-134-2942

แฟ็กซ์ : 053-713-304

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ที ตาก เอ็นจิเนียริ่ง

ตาก

32/2 หมู่ที่2 ต.น้ำริน อ.เมือง จังหวัดตาก 63000

โทร : 080-507-2752

  แผนที่คลิก  

บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

เชียงราย

224/1 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย 57000

โทร : 05-371-7850

แฟ็กซ์ : 05-371-7855

  แผนที่คลิก  

บริษัท เอส.โอ.ซี.ไบโอเทค จำกัด

เพชรบูรณ์

67 หมู่ที่13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

โทร : 088-438-7718

  แผนที่คลิก  

บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลำปาง

108/16 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร : 054-225-610-11 , 081-595-1158 

แฟ็กซ์ : 054-225-610-11

  แผนที่คลิก  

บริษัท เอ็น.พี.ดี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

เชียงราย

71/1 หมู่ที่2 ต.ริมกก  อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

โทร : 053-716-555

แฟ็กซ์ : 053-716-555

อีเมลล์ :  npdsupply@yahoo.com 

  แผนที่คลิก  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอยี่ ดีไซน์

เชียงใหม่

99/42 หมู่บ้านศาลา หมู่ที่2 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230

  แผนที่คลิก  

นายพรชัย อุตมานันท์

เพชรบูรณ์

391/1 หมู่ที่5 ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

โทร : 088-438-7718

  แผนที่คลิก  

Please reload

พีเอ็มแอร์.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2020

พิษณุโลก

 

899/6 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร : 081-283-4441, 085-049-5381

S__4661341.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินวินแอร์

น่าน

 

178 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

โทร : 062-479-5055