เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดานทิศทางเดียว

FCCM  Series

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานเป่าทิศทางเดียว ทำงานอย่างเงียบสนิท กระจายลมทั่วทิศทาง สามารถส่งแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับห้องที่มีเพดานสูง
"เมื่อดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานจึงเป็นสิ่งจำเป็น" 

DW-FCCM ฟ้า.png
122 ทางเดียว.png

ขนาดของ BTU/HR คือ
12,000BTU/Hr , 18,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ดีไซน์ทันสมัยเพื่อความสวยงามของห้องคุณ
- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง
- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง
- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

121 ทางเดียว.png

ขนาดของ BTU/HR คือ
12,000BTU/Hr , 18,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- ดีไซน์ทันสมัยเพื่อความสวยงามของห้องคุณ

- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE