ชิลเลอร์

การทำความเย็นให้กับพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้สารทำความเย็นที่มากเช่นกัน แต่การเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมหรือชิลเลอร์นั้น เราสามารถนำความร้อนจากภายในอาคารออกไปทิ้งนอกอาคารได้โดยการใช้น้ำเปล่าเป็นตัวขนถ่ายความร้อนแทนที่จะใช้สารทำความเย็น โปรดคลิกข้างล่างเพื่อติดต่อเราสำหรับโมเดลล่าสุด

Oil Free Centrifugal Chiller 125-1800 TR

Water-cooled Oil Free Centrifugal Chiller 120-500 TR

Air-cooled Screw Chiller 100-200 TR

ACH Air-cooled Chiller 10-60 TR

WCH-S

WCH-Z

Air Cooled Condenser Water Cooled Chiller

08-70 TR

Water-cooled Screw Chiller 100-600 TR

Modular Chiller 8-30 TR

WCH 30-100 TR