เครื่องปรับอากาศแขวนในฝ้า

FCDE  Series

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในฝ้าและต่อออกมาเพียงช่องลมซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นตัวเครื่องปรับอากาศและทำให้ดูเสมือนว่าห้องนั้นใช้ระบบเครื่องปรับอากาศกลางทั้งๆที่เป็นระบบแยก ทำให้ดูแลรักษาง่าย

126 FCDE-Af2.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

124 FCDE-AF1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน
HYBRID SOLAR

   เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานรอบทิศทาง รุ่นอินเวอร์เตอร์ Hybrid Solar ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าใดๆช่วยลดการสูญเสียพลังงานและที่สำคัญยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

129 FCDE-BIS-AF1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

125 FID-AF1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

123 FID-I-AF1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

128 FCD-B-AW1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

128 FCD-B-AW2.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

128 FCE-C-AW1.png

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา
- ปลอกหุ้มฉนวน
- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น
- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE