เครื่องปรับอากาศแขวนในฝ้า

FCDE  Series

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในฝ้าและต่อออกมาเพียงช่องลมซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นตัวเครื่องปรับอากาศและทำให้ดูเสมือนว่าห้องนั้นใช้ระบบเครื่องปรับอากาศกลางทั้งๆที่เป็นระบบแยก ทำให้ดูแลรักษาง่าย

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งขนาดยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน

HYBRID SOLAR

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานรอบทิศทาง รุ่นอินเวอร์เตอร์ Hybrid Solar ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าใดๆ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและที่สำคัญยังช่วย

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

- ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

- ปลอกหุ้มฉนวน

- ถาดรองน้ำทิ้งที่ยาวเพิ่มขึ้น

- Plenum box [Nylon Filter / Aluminum](option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE