รุ่นแขวนในฝ้า

FCDE Series

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในฝ้าและต่อออกมาเพียงช่องลมซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นตัวเครื่องปรับอากาศและทำให้ดูเสมือนว่าห้องนั้นใช้ระบบเครื่องปรับอากาศกลางทั้งๆที่เป็นระบบแยก ทำให้ดูแลรักษาง่าย

FCDE-BI-AF1 13-40k BTU/hr

(R-32)

FCDT 12-40k BTU/hr
[TISI Certified]

FCD 45-62k BTU/hr
[Factory Standard]

FCDE-BI-AD4 13-62k BTU/hr

(Inverter)

FCDE 13-40k BTU/hr
(R-32)

FCDE 13-40k BTU/hr
(R-410a)

Solar Hybrid

FCDE-BIS-AF1 SERIES

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังในฝ้าเพดานรุ่นอินเวอร์เตอร์ Hybrid Solar ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าใดๆ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและที่สำคัญยังช่วย

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

13,000 - 40,000  BTU/hr