รุ่นฝังฝ้าเพดาน

"เมื่อดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานจึงเป็นสิ่งจำเป็น"

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานเป่ารอบทิศทาง ทำงานอย่างเงียบสนิท กระจายลมทั่วทิศทาง สามารถส่งแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับห้องที่มีเพดานสูง 

รุ่นฝังฝ้าเพดานเป่ารอบทิศทาง

FCCE  Series

FCCE-BI-AF1 13-40k BTU/hr 

5 Mark (Efficieny Rating)

(Inverter)

FCCT-B 12-40k BTU/hr 

TISI Certified Standard

FCCE-B 13-40k BTU/hr 

5 Mark (Efficieny Rating)

FCCD-B 45-62k BTU/hr 

(Factory Standard)

FCCE-BI-AD4 13-48k BTU/hr 

5 Mark (Efficieny Rating)

(Inverter)