เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน

FCCE  Series

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานเป่ารอบทิศทาง ทำงานอย่างเงียบสนิท กระจายลมทั่วทิศทาง สามารถส่งแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับห้องที่มีเพดานสูง
"เมื่อดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานจึงเป็นสิ่งจำเป็น" 

DW-FCCE ฟ้า.png

ระบบธรรมดา

117 4ทิศทาง FCAE-AF1.png

13,000BTU/Hr , 19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
30,000BTU/Hr , 36,000BTU/Hr , 40,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- กระจายแรงลม 360 องศา

- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

119 4ทิศทางเบอร์5.png

45,000BTU/Hr , 50,000BTU/Hr
56,000BTU/Hr , 62,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- กระจายแรงลม 360 องศา

- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

ระบบอินเวอร์เตอร์

4ทิศทาง FCAE-I-AF1.png

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- กระจายแรงลม 360 องศา

- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

13,000BTU/Hr , 19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
30,000BTU/Hr , 36,000BTU/Hr , 40,000BTU/Hr

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน
SOLAR HYBRID

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานรอบทิศทาง รุ่นอินเวอร์เตอร์ Solar Hybrid ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าใดๆ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและที่สำคัญยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

121 4ทิศทางSOLAR.png

25,000BTU/Hr , 36,000BTU/Hr
40,000BTU/Hr 

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- กระจายแรงลม 360 องศา
- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง
- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง
- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

117 4ทิศทาง.png

45,000BTU/Hr , 50,000BTU/Hr
56,000BTU/Hr , 62,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา

- กระจายแรงลม 360 องศา

- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE

ระบบคอยล์น้ำ

120 4ทิศทางมอก..png

25,000BTU/Hr , 30,000BTU/Hr
36,000BTU/Hr , 48,000BTU/Hr
62,000BTU/Hr

- ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- กระจายแรงลม 360 องศา
- แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง
- ป้องกันการเกิดน้ำแข็ง
- Tasaki Plasma & Ionizer(option)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้ง

ตรวจสอบปัญหา ERROR CODE